Historik

Karlshamns Musikkår bildades 1956 som Järnvägsmännens Musikkår.
En av initiativtagarna, och dess förste ledare, var Verner Johansson.
Till sin hjälp hade han militärmusikerna Carl- Johan Bergmarker och Ragnar Holmqvist.
1958 blev musikfanjunkaren Knut Ihr ledare.
Detta år bytte musikkåren också namn till ABFs Musikkår i Karlshamn.
När den kommunala musikskolan startade 1961 blev musikledare Göthe Petersson dirigent för musikkåren.
Det blev starten för en expansiv period för orkestern. Dirigenten Lars Eric Andersson tillträdde 1975.
Fr.o.m. 1992 heter musikkåren Karlshamns Musikkår och har numera över 60-talet medlemmar i sin organisation. Samarbetet med Musikskolan är fortfarande en framgångsfaktor då det varje år behovs av nya unga musiker för att musikkåren skall behålla sin styrka och kvalitet.

Musikkåren har genom åren även spelat utomlands. Vi har uppträtt i Danmark, Norge, Österrike, Tyskland, Tjeckien och Polen. Bl.a.  i Karlshamns vänorter Stade och Sopot flera gånger. Senast i september 2017 då vi besökte Sopot.