Bilder 2019

Christiansö
På färjan till Christiansö
Väntan i Solen på Gudhjem