Bilder 2020

Uterepetition i slutet av April. P.g.a. Covid-19 blev det inga framträdande fr.o.m. mars.