Nästa Konsert

2022-05-03

På tisdag den 21 /6 har vi konsert på Stålagården I Mörrum, Musik i sommarkväll, kl. 19.00. Ett samarbete med Mörrums hembygdsförening och en tradition som nu återupptas efter pandemin.